اومدم مرخصی

سلام . امیدوارم حالتون خوب باشه !

امروز بعد از تغریبا یه ماه اومدم مرخصی با هزار فیلم سیانس ...

تا فردا ظهر هم بیشتر نیستم ....

فقط اومدم یه سلام و احوالپرسی کنم و ازتون تشکر کنم بابت نظراتی که دادین دلم واسه تک تک شما تنگ شده ...

رفیق همیشگی شما ... احسان ثابت

/ 4 نظر / 35 بازدید
رها

یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه ی لیلی نشست عشق آنشب مست مستش کرده بود فارغ از جام السش کرده بود گفت یارب از چه خوارم کرده ای؟ بر سلیب عشق دارم کرده ای؟ مرد این بازیچه دیگر نیستم این تو ولیلی تو من نیستم گفت ای دیوانه لیلایت منم دررگ پیدا وپنهانت منم سالها با جور لیلی ساختی من کنارت بودمو نشناختی...[گریه][قلب]

رها

یک شبی مجنون نمازش را شکست بی وضو در کوچه ی لیلی نشست عشق آنشب مست مستش کرده بود فارغ از جام السش کرده بود گفت یارب از چه خوارم کرده ای؟ بر سلیب عشق دارم کرده ای؟ مرد این بازیچه دیگر نیستم این تو ولیلی تو من نیستم گفت ای دیوانه لیلایت منم دررگ پیدا وپنهانت منم سالها با جور لیلی ساختی من کنارت بودمو نشناختی...[گریه][قلب]

رها

ما کذشتیم وگذشت آنچه تو با ماکردی. تو بمان ودگران، وای به حال دگران....

رها

ما کذشتیم وگذشت آنچه تو با ماکردی. تو بمان ودگران، وای به حال دگران....