چرا برزیلیها نام خانوادگی ندارند؟

مسابقات جام جهانی در سال گذشته با ناکامی بازیکنان تیم ملی برزیل به پایان رسید . بازیکنانی همانند رونالدینیو ،رونالدو ، کافو ، دیدا و کاکا . به راستی چرا این بازیکنان تنها یک نام داشتند ؟ این قردادی است بین برزیلیها . القاب و نام کوچک بدون هیچ مشکلی در همه جا استفاده میشود . لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا (رئیس جمهور برزیل) را با لقب لولا میشناسند . روحانیون پزشکان و دیگر افراد با نام غیر رسمی خو صدا زده میشوند . در کتاب راهنمای تلفن القاب افراد بیش از نام حقیقی به چشم میخورد . وابستگی فراوان برزیلیها به القابشان ریشه در فقر فرهنگی تاریخ برزیل دارد . در برزیل از اسامی کوتاه شده افراد بیش از اسامی حقیقی آنها استفاده میشود . در جامعه برزیل استفاده از لقب افراد یا نام کوچکش نشانه صمیمیت می باشد . بسیاری از پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که استفاده از یک یک نام ریشه در سیستم برده داری گذشته دارد (برده داری در اواخر قرن نونزدهم در برزیل از بین رفت) در اسنادی که از آن زمان به جا مانده است مشخص شده که برده داران از اسم کوچک برای نام نهادن بر روی برده ها استفاده میکردند همانند جائو یا اینکه از اسم کوچک و کشور اصلی برده ها استفاده میشد مثل جائو کونگو هنگامی که در قرن نونزدهم میلادی انگلیس فوتبال را به مردم برزیل معرفی کرد بازیکنان برزیل به روش انگلیسیها شناخته میشدند یعنی با نام خانوادگی . اما از زمانی که این ورزش در برزیل محبوب شد القاب جایگزین نام خانوادگی شدند . هنگامی که تیم ملی برزیل در سال 1914 اولین دیدار رسمی خود را انجام داد از یک مهاجم به نام فورمیگا استفاده میکرد که معنی لقبش «مورچه» بود. هفده نفر از بیست و سه بازیکن تیم ملی برزیل تنها از القابشان استفاده میکردند . هیچ قانون خاصی برای این نامگذاری ها وجود ندارد اما به دلیل این که در جامه برزیل بازیکنان تهاجمی محبوبیت بیشتری نسبت به بازیکنان مدافع دارند بیشتر مهاجمین هستند که از لقب خود استفاده میکنند . معروفترین مهاجمان برزیل ، ادسن آرانتس دناسمنتو و مانوئل فرانسیسکو دوس سانتوس بودند که آنها را با نام پله و گارینشا می شناسیم . اکثر مدافعین از لقب استفاده نمیکنند به عنوان مثال نام کامل روبرتو کارلوس ، روبرتو کارلوس داسلیوا میباشد دروازه باناننیز بیشتر با نام خانوادگی شناخته میشوند تا لقبشان . در تمام کشور برزیل تنها یک دروازه بان با لقب شناخته شده است که لقب این دروازه بان دیدا میباشد . بازیکنانی که نام مشابهی دارند برای اینکه با هم اشتباه نشوند تغیراتی در لقبشان می دهند . در دهه گذشته چندین رونالدو در تیم ملی برزیل عضو بودند . اولین نفر از لقب رونالدو به معنی رونالدوی بزرگ استفاده میکرد نفر بعدی از لقب رونالدینیو استفاده کرد به معنای رونالدوی کوچک در اواخر دهه 90 رونالدینیوی دیگری به عضویت تیم ملی در آمد لقب خود را به رونالدینیو گائوچو تغییر داد این لقب به معنای رونالدینیوی کوچک از ریو گرانده دوسول بود . هنگامی که رونالدوی اول از تیم ملی خداحافظی کرد لقب رونالدینیو به رونالدو و لقب رونالدینیو گائوچو به رونالدینیو تغییر یافت . بازیکنان سه کشور دیگر که در جام جهانی حاضر بودند نیز از لقب هایشان استفاده کردند . پرتغال ،سرپرست سابق سابق مستعمره برزیل 10 بازیکن با لقاب مختلف داشت . در تیم ملی اسپانیا نیز شش بازیکن از اسم کوچک استفاده میکردند آنگولا دیگر مستعمره پرتغال بود که 16 بازیکنش از القاب مختلف استفاده کردند . القابی مانند آش شله قلمکار ، دیوانه و عشق.

/ 0 نظر / 11 بازدید